Poděbrady

NE 12. 7. | 15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • První mše sv. novokněze P. Josefa v Poděbradech 10:00 za všechny živé i zemřelé farníky a celé naše farní společenství

PO 13. 7.

 • bohoslužba není

ÚT 14. 7.

 • 18:00 za bratry Jana, Jiřího, Jaroslava, Karla a Ivana

ST 15. 7. pam. sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve

 • 18:00 na dobrý úmysl

ČT 16. 7.

 • 18:00 za Annu, Rudolfa a Zdeňka Švarcovi

PÁ 17. 7.

 • 18:00 za živou i zemřelou rodinu a duše v očistci

SO 18. 7.

 • 18:00 na dobrý úmysl

NE 19. 7. 15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • 10:00 za všechny živé i zemřelé farníky a celé naše farní společenství

Pořad bohoslužeb v poděbradském farním obvodu

NE 12. 7. NEDĚLE

 • 8:00 Libice n. C. – mše sv.
 • 8:00 Vrbice – mše sv. není
 • 14:00 Opočnice – mše sv.
 • 14:00 Pátek – mše sv. není

15.7. STŘEDA

 • 16:00 Libice n.C. – mše sv. (v kostele)

16.7. ČTVRTEK

 • 15:30 Vrbice – mše sv.

19.7. NEDĚLE

 • 8:00 Libice n. C. – mše sv.
 • 8:00 Vrbice – mše sv.
 • 14:00 Opočnice – mše sv.

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY SE NEKONAJÍ VE FARNOSTECH:

 • Kostelní Lhota
 • Kovanice
 • Žehuň

ICLic. Mgr. Petr Kubant Autor článku: ICLic. Mgr. Petr Kubant

Probošt – duchovní správce farnosti
„Poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí“
(1 Jan 4,16)