Podávání sv. přijímání na ruku je správný a legitimní způsob, jak přijmout Eucharistii; historicky dokonce starší než podávání do úst. Tento způsob podávání Eucharistie je schválený našimi biskupy a rovněž i Svatým Stolcem.

JAK NA TO ???

Budeme potřebovat OBĚ ruce!

Ruce mají být samozřejmě čisté. V době pandemie i dezinfikované – což za normálních okolností není nutné.

Dlaně jsou otevřené a položené pravá vespod, levá nahoře. Staří církevní otcové říkali: „Stavíš trůn pro Nejvyššího Krále.“

Ruce jsou takto připravené ve výši hrudi (srdce), nikoli v rozkroku a mírně vztažené dopředu k podávajícímu.

Podávající ukáže Tělo Páně (Svatou Hostii) tomu, kdo přijímá a řekne jako obvykle: „Tělo Kristovo“ ten odpoví „Amen“. Svatá Hostie je podávajícím položena na levou dlaň.

Ten, kdo přijímá, nechá dlaně tak jak jsou – tedy otevřené
Poodstoupí krok stranou a ještě před oltářem si pravou rukou (tou, co je vespod) z levé dlaně vloží Hostii sám do úst. TEPRVE PAK odchází na své místo v kostele a věnuje se osobnímu díkůvzdání a modlitbě.
Hostie se přijme ještě čelem k oltáři – nikam se v dlani neodnáší!

Poznámky
Obě složené a nastavené dlaně mají být volné, proto brýle, klíče, kapesník, růženec, kancionál apod. pro chvíli sv. přijímání dejme do kapsy nebo nechme v lavici.

Na ruce v rukavicích se nepodává!

Pokud na dlani nebo na prstech ulpí viditelný úlomek nebo drobeček sv. Hostie – pak se prostě slízne – rozhodně se neotírají případné drobečky na ruce do kapesníku, nebo něčeho jiného.

NEZAPOMEŇME!

Vždy musíme přijímat Tělo Kristovo s náležitou a stále platnou dispozicí:

  • Být pokřtěný v katolické církvi a žít v jednotě s ní.
  • Pokud člověk žije v manželství, mělo by být uzavřeno církevně.
  • Srdce ať je nepošpiněné těžkým hříchem a smířené s Bohem.
  • Pokud možno s co největší vírou, nadějí a láskou ke Kristu Pánu.
  • Eucharistický půst platí pro zdravého člověka a trvá 1hodinu před přijetím Eucharistie.

ICLic. Mgr. Petr Kubant Autor článku: ICLic. Mgr. Petr Kubant

Probošt – duchovní správce farnosti
„Poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí“
(1 Jan 4,16)