Členové ex offo

ICLic.Mgr.Petr Kubant, probošt – předseda rady

Ing. Mgr. Pavel Jelínek – farní vikář (po dobu svého působení v naší farnosti a potom jeho nástupci)

 

Členové zvolení farností

Procházka Josef

Seifrtová Václava st.

Soběslav Josef

Bulušková Klára

Dvořák Štěpán

Členové jmenovaní proboštem

Boháček Jan

Rožánková Andrea

Řeháková Markéta (Libice)

Ekonomická rada farnosti 1. 1. 2022 – 31. 12. 2023

Kubant Petr – probošt

Brejlová Renata – vikariátní stavební technička

Pokorný František

Seifrt Jaroslav st.

Dvořák Petr

ICLic. Mgr. Petr Kubant Autor článku: ICLic. Mgr. Petr Kubant

Probošt – duchovní správce farnosti
„Poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí“
(1 Jan 4,16)