Milí poděbradští farníci,

ve víře a naději v Kristovo vzkříšení vám sdělujeme, že svou duši odevzdal Pánu jeho věrný kněz a velký trpitel.

P. FILIP MARIA STEINER O.P. III

Zemřel na 1. mariánskou sobotu v měsíci květnu.

Rozloučíme se s ním a za dar jeho života a kněžství poděkujeme podle jeho přání při mši sv. v sobotu 8. 5. 2021 v 11:00 hod. v bazilice Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi.

Pohřben bude téhož dne na poděbradském hřbitově v Kluku.

Ať mu dá Bůh lehké odpočinutí!

Prosíme o modlitbu za jeho nesmrtelnou duši.

ICLic. Mgr. Petr Kubant Autor článku: ICLic. Mgr. Petr Kubant

Probošt – duchovní správce farnosti
„Poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí“
(1 Jan 4,16)