Milí farníci z Poděbrad a okolí,

Několik praktických opatření v našich kostelích při bohoslužbách:

  • Lidé nad 70 let, chronicky nemocní, se  sníženou imunitou a další – dle prohlášení otce biskupa se nemusejí účastnit nedělní mše sv. – viz udělení dispenze.
  • Po dobu uzavření škol se nebude vyučovat náboženství (platí pro všechny skupiny)
  • V kostele v kropenkách není svěcená voda
  • Při pozdravení pokoje si nepodáváme ruce
  • Svaté přijímání se podává pouze na ruku
  • Bohoslužeb (v neděli) se nesmí účastnit více než 100 osob. 
  • Využijte sobotní mši sv. s nedělní platností, nebo – kdo můžete, využijte bohoslužeb v okolí – kde chodí na mši sv. málo lidí – aby v Poděbradech jsme toto pravidlo dodrželi.
  • Modlete se, ať tato nouzová situace brzo a zdárně skončí

Váš otec Petr, probošt

ICLic. Mgr. Petr Kubant Autor článku: ICLic. Mgr. Petr Kubant

Probošt – duchovní správce farnosti
„Poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí“
(1 Jan 4,16)