Moji milí farníci z Poděbrad a poděbradském okolí!

INFORMACE PRO VŠECHNY

Bohoslužby ve všech našich farnostech a kostelích jsou od NEDĚLE 12.3. ZRUŠENY!!!
Musíme počkat na ukončení toho zákazu státních orgánů!!!

INFORMACE – NABÍDKA

Pracujeme na tom, aby v našem poděbradském kostele byla instalována streamová kamera a bylo možno přenášet bohoslužby přes internet (samozřejmě i velikonoční obřady).

Kostel bude v týdnu otevřený vždy ve ST 18.00 – 19.00 a  v  NE 10.00 – 11.00
V tuto dobu můžete individuálně přicházet a rád Vám podám svaté přijímání a dám požehnání.
Takto můžeme být (v těchto nelehkých dnech) více a intenzivněji spojeni s Pánem Ježíšem.

Pro vaše jednotlivé modlitby a adoraci Nejsvětější svátosti oltářní pro vás kostel otvíráme (hlavní vchod) každý den dopoledne 9:00 až do 19:00 hodiny.

Po předchozí dohodě (e-mail, mobil) jsem Vám na faře k dispozici pro přijetí svátosti smíření či osobní rozhovor (v jakékoli záležitosti budete potřebovat). Rád Vám posloužím. Nebojte se ozvat!

Rovněž návštěva nemocných a svátostná služba pro ně je možná po předchozí dohodě.

Každý den ve 20.00 se spojme v modlitbách za brzké ukončení epidemie a za všechny, kteří se snaží tuto těžkou situaci řešit a zvládnout (politiky, zdravotníky, dobrovolníky…)

Cokoli budete potřebovat, prosím, ozvěte se mi na mobil 731 800 196. Rád Vás uslyším i „prostě jen tak“. Pokud půjdete kolem kostela či proboštství, stavte se „na pár slov“. Moc rád Vás uvidím a budu za toto setkání moc rád!!

VELKÉ PODĚKOVÁNÍ

patří všem dobrovolníkům, kteří na vlastní náklady šijí ochranné roušky (pro sebe i pro druhé) a také všem, kteří nabízíte svou pomoc těm, kteří ji v těchto dnech potřebují!!! Moc si těchto nabídek vážím a žehnám Vaší službě a práci!
Jsem Bohu i Vám moc vděčný za to, že tyto dobré aktivity a nabídky přicházejí od Vás – dobrovolně, spontánně a jaksi samozřejmě!! – i to je jasný důkaz, že naše křesťanské společenství a farnost v Poděbradech ŽIJE!!!

Jsem rád a je mi ctí, že mohu být Vaším pastýřem!

PROSÍM

Pokud někdo z Vás potřebujete jakoukoli pomoc (nákup, vyzvednutí léků či jakoukoli jinou pomoc) – ozvěte se mi a dejte mi na sebe kontakt – určitě Vám rád pomoc zařídím a zprostředkuji – samozřejmě zdarma a ochotně!
Pokud někdo z našich farníků je ochoten pomoci potřebným v jakékoli věci – rovněž se mi ozvěte a dejte vědět, jaké služby nabízíte a jste ochotni poskytnout v rámci pomoci.

otec Petr, probošt Poděbrady
e-mail: kubantpetr@seznam.cz
mob: 731 800 196

ICLic. Mgr. Petr Kubant About ICLic. Mgr. Petr Kubant

Probošt – duchovní správce farnosti
“A my jsme poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí”
(1 Jan 4,16)