Změna pořadu bohoslužeb

Tuto neděli (5. 7. 2020) nebude mše sv. v 10.00 nebudou ani bohoslužby ve Vrbici, Libici a Opočnici.

Důvodem je primice našeho milého novokněze Josefa Hamana ve Dvoře Král.n.L. v 9:30. Pro zájemce odjezd autobusu z Riegerova nám. v 7:00.

Mše sv. v Poděbradech bude až v 18:00 hod.

V tomto týdnu budou bohoslužby jako obvykle.

Týdenní rozpis je vyvěšen na vývěskách a zde na stránkách.

První nedělní mše svatá v Poděbradech

V neděli 12.7. v 10:00 bude v našem poděbradském kostele sloužit svou první mši sv. náš kaplan a novokněz P. Josef Haman.

Všechny vás k této slavnosti srdečně zveme!

Po skončení mše sv. bude přátelské setkání na zahradě proboštství, rovněž jste všichni zváni!

Prosíme hospodyňky o přípravu drobného pohoštění – děkujeme! Kdo z vás by ještě chtěl přispět na primiční dárek pro novokněze – může tak učinit u paní Hladíkové. Děkujeme!

PROSBA

Prosíme farníky, kteří jsou ochotni číst slovo Boží při nedělních mších sv., aby se ohlásili p. Jiřímu Novákovi, který připravuje pravidelný rozpis služeb. Děkujeme!

Důležité info. pro farníky:

Na zahradě proboštství zrají třešně a rybíz – přijďte si natrhat!

ICLic. Mgr. Petr Kubant Autor článku: ICLic. Mgr. Petr Kubant

Probošt – duchovní správce farnosti
„Poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí“
(1 Jan 4,16)