Bohoslužby v tomto týdnu budou v celém poděbradském farním obvodu jako obvykle.

ÚT 8. 9. 18:00 v Poděbradech bohoslužba slova s podáváním sv. přijímání

PÁ 11. 9. v 18:00 hod. KOSTELNÍ LHOTĚ požehnání kostela po rekonstrukci kostel požehná Mons. Vladimír Hronek za přítomnosti farníků, příznivců Kostelní Lhoty a veřejných představitelů obce

NE 13. 9. POUTNÍ SLAVNOST POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE

Po mši sv. si může na faře ZAKOUPIT KŘESŤANSKÉ KNIHY

PROSBA

Prosíme hodné farníky, aby nám pomohli se sklizní zahradních plodin. Máte volnou ruku!! Děkujeme!!

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

Prosíme rodiče, aby své děti na náboženství sami přihlásili do 13. 9. (týden) a to buď kněžím ve farnosti – o. Petr a o. Josef, nebo pí. Janě Kubínové.

Termíny výuky pro jednotlivé skupiny budou včas oznámeny. Výuka začne od října.

Děkujeme.

ICLic. Mgr. Petr Kubant Autor článku: ICLic. Mgr. Petr Kubant

Probošt – duchovní správce farnosti
„Poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí“
(1 Jan 4,16)