Bohoslužby v tomto týdnu budou v celém poděbradském farním obvodu jako obvykle. S výjimkou Vrbice, kde 11. 10. v 8:00 nedělní Mše svatá nebude.

Výuka náboženství…

… bude zahájena 5. 10. 2020. Rozvrh tříd a hodin je uveden na nástěnce v kostele a zde na webových stránkách.

Nejstarší žáky (9. třída a starší) prosím, aby mě kontaktovali. Prozatím se přihlásili tři žáci. (P. Josef, tel. 732405118).

Od 5. 10. do 12. 10. P. Josef vybírá dovolenou, bude mimo farnost.

S účinností od soboty 3. října 2020, do odvolání, uděluje biskup královéhradecký, pro věřící na území Královéhradecké diecéze dispens od osobní účasti na nedělní Mši svaté v kterémkoliv z následujících případů:

  1. mají příznaky onemocnění Covid-19, chřipkového či jiného respiračního onemocnění
  2. jsou v povinné karanténě
  3. izolují se dobrovolně ze zdravotně odůvodněné opatrnosti (rizikové skupiny, ochrana druhých)
  4. nemohou se bohoslužby zúčastnit z důvodu omezení, vyhlášených orgány veřejné správy

Jablkobraní v ÚT 6. 10.

…bude na zahradě proboštství od 15:00 „jablkobraní“ srdečně zveme a těšíme se na přátelské setkání. V případě příznivého počasí je možné i společné opékání buřtů! Otec Petr přijede během pozdního odpoledne, ale zahrada Vám je plně k dispozici.

Opatření proti COVID-19

Maximální počet lidí v kostele je omezen na 100. Roušky jsou povinné na každé mši sv. Mše jsou bez zpěvu. Dezinfekci rukou najdete u vchodu do kostela. Svěcená voda se nepoužívá a pozdravení pokoje provádíme bezkontaktně.

Rozvrh tříd a hodin výuky náboženství ve školním roce 2020/2021

Výuka náboženství bude zahájena 5. 10. 2020.

1. ročník (kdo nemůže s 2.r.) – pondělí 13:15-14:00

2. a 1.roč.- úterý 14:00-14:45

4. a 5.roč.- pondělí 14:45-15:30

6. roč.- pondělí 14:00-14:45

7.a 8.roč. – úterý 14:45-15:30

9. roč., a starší – výuka této skupiny bude zahájena v úterý 13. 10 v 16:00. (P. Josef, tel. 732405118)

ICLic. Mgr. Petr Kubant Autor článku: ICLic. Mgr. Petr Kubant

Probošt – duchovní správce farnosti
„Poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí“
(1 Jan 4,16)