Bohoslužby v tomto týdnu budou v celém poděbradském farním obvodu jako obvykle.

NE 30. 8. a NE 6. 9. O těchto nedělích mše sv. v 8:00 ve Vrbici není. V ostatních kostelích jsou nedělní bohoslužby beze změny.

PÁ 4.9. 1. pátek v měsíci Příležitost ke sv. smíření bude od 17:00

SO 5.9. 7:30 společná modlitba růžence

 

Velké poděkování

Milí poděbradští farníci, moc Vám děkuji za pomoc a včerejší brigádu na proboštské zahradě! Díky za odvoz nepořádku a všem ochotným hospodyňkám za přípravu svačiny, čehož se ujaly zcela samozřejmě. I za milé společné povídání „po šichtě“.

Jsem Vám opravdu vděčný, že se díky Vám proboštská zahrada stává kultivovaným místem, které bude do budoucna sloužit naší farnosti a našim společným farním aktivitám.

Výuka náboženství ve školách 2020/2021

Prosíme rodiče, aby své děti na náboženství sami přihlásili do 13. 9.

(do14ti dní). A to buď kněžím ve farnosti (o. Petr a o. Josef) nebo pí. Janě Kubínové.

Termíny výuky pro jednotlivé skupiny budou včas oznámeny.

Výuka začne od října. Děkujeme.

ICLic. Mgr. Petr Kubant Autor článku: ICLic. Mgr. Petr Kubant

Probošt – duchovní správce farnosti
„Poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí“
(1 Jan 4,16)