Bohoslužby v tomto týdnu budou v celém poděbradském farním obvodu jako obvykle.

NE 20. 9. ve všech kostelích se koná sbírka na podporu církevních škol v naší diecézi. Děkujeme za vaši štědrost!

Nabídka a pozvání

Prosíme hodné farníky, aby nám pomohli se sklizní zrajícího ovoce na zahradě – máte volnou ruku!

DNES v NE 20. 9. od 13:00 do 16:00 bude kostel otevřený k individuální prohlídce v rámci DNŮ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ. Prosíme ochotné farníky, aby se zapsali na listinu vzadu v kostele, aby zde byla po tu dobu stálá modlitební stráž. Děkujeme!

LIBICE n. Cidlinou

Svatovojtěšská novéna za kněžská povolání SO 26. 9. 2020 10:00 v kostele sv. Vojtěcha v Libici n. Cidlinou. Všechny srdečně zveme a těšíme se na Vás!

Příští týden v ÚT. 29. 9. bude na zahradě proboštství od 15:00 „JABKOBRANÍ“. Srdečně vás zveme a těšíme se na přátelské setkání. Pokud bude příznivé počasí i na společné opékání buřtíků!

Výuka náboženství ve školním roce 2020/2021

Prosíme rodiče, aby své děti na náboženství sami přihlásili CO NEJDŘÍVE, pokud to již neudělali a to buď kněžím ve farnosti (o. Petr a o. Josef) nebo pí. Janě Kubínové. Termíny výuky pro jednotlivé skupiny budou v brzku dojednány a oznámeny. Výuka začne od října. Děkujeme.

Nová opatření proti COVID19

Rouška jsou povinné na každé mši sv. bez ohledu na počet účastníků!

Dezinfekce rukou je u vchodu do kostela. Svěcená voda se nepoužívá, pozdravení pokoje bez kontaktu.

Kdo nebude mít při mši sv. roušku, nemůže se mše sv. účastnit. Dbejme na ukázněnost a vzájemnou ohleduplnost! Chraňme zdraví své i ostatních! Děkujeme za pochopení.

ICLic. Mgr. Petr Kubant Autor článku: ICLic. Mgr. Petr Kubant

Probošt – duchovní správce farnosti
„Poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí“
(1 Jan 4,16)