Velké poděkování

Všem účastníkům a pomocníkům na včerejší brigádě na zahradě proboštství!!! Jsme vděčni za Vaši ochotu, pomoc a hospodyňkám za svačinu!

Bohoslužby v tomto týdnu budou v celém poděbradském obvodu jako obvykle.

Oprava a renovace všech vitráží v našem kostele je ukončena

a zdárně zkolaudována. Další do čeho se v budoucnu pustíme bude včas projednáno v Ekonomické a Pastorační radě.

NE 9. 8. – ve 14:00 je mše sv. v Pátku P. Josef tam bude udělovat novokněžské požehnání

ICLic. Mgr. Petr Kubant Autor článku: ICLic. Mgr. Petr Kubant

Probošt – duchovní správce farnosti
„Poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí“
(1 Jan 4,16)