Neděle 19. 7.

Dnes se ve všech kostelích diecéze koná sbírka na Charitu.

Příměstský tábor

V tomto týdnu bude na zahradě proboštství probíhat PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR NAŠICH DĚTÍ. Začátek dnes ve 14:30 na proboštství.

Moc děkuji všem obětavým organizátorům a pomocníkům.

Mše sv. v proboštském kostele, po dobu tábora, budou jako obvykle a budou doprovázeny rytmickou (kytarovou) hudbou.

Bohoslužby v tomto týdnu budou v celém poděbradském obvodu jako obvykle. Týdenní rozpis je vyvěšen.

Novokněžské požehnání

bude P. Josef v našich farnostech udělovat jednotlivě podle vyvěšeného rozpisu (vývěsky, farní web).

Obnovujeme Libickou novénu

V sobotu 25. 7. v 10:00 mše svatá ve farním kostele svatého Vojtěcha za nová kněžská a řeholní povolání pro naši diecézi i celou církev.

Po mši svaté uděluje náš novokněz P. Josef novokněžské požehnání poutníkům a účastníkům novény.

 

ICLic. Mgr. Petr Kubant Autor článku: ICLic. Mgr. Petr Kubant

Probošt – duchovní správce farnosti
„Poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí“
(1 Jan 4,16)