Milí přátelé a návštěvníci našeho kostela!

Žijeme nyní opravdu v krizové době a v nouzovém stavu a my, křesťané, bychom měli jít v dodržování nařízených pravidel příkladem ostatním spoluobčanům.

Prosba, výzva a doporučení

 • Intenzivně se modleme – jak každý z nás umí…
 • Buďme duchovně účastni na mši sv.
 • vysílaných: TV-NOE, Radio Proglas, TV. Lux a jiné…

Z našeho farního kostela v Poděbradech vysíláme živě mši svatou

NE 10:00 – sv. přijímání se podává jednotlivě do 12.00

ST 18:00 – sv. přijímání se podává jednotlivě do 19.30

Možnost svátosti smíření a nebo rozhovoru v jakékoli záležitosti – KDYKOLIV po osobní domluvě na mobilním čísle 731 800 196 (o.Petr Kubant, probošt)

Moc rád Vás uvítám a posloužím Vám.

Děkuji Vám, že přicházíte. Každé setkání s Vámi je má radost!

Nabídka v kostele k zakoupení

Pokud hledáte vhodný vánoční dárek, pak vězte, že můžete zakoupit v kostele:

 1. Diecézní stolní kalendář – tématicky věnovaný arcibiskupovi Otčenáškovi
 2. Modlitební knížka – podle mého mínění velmi dobrá
 3. Knížka pro manžele – V dobrém i ve zlém

V úterý 17. 11 v 17:11 se rozezní zvony…

… na připomínku znovu nabyté svobody v roce 1989.

Spojme se v tu chvíli v upřímné modlitbě za naši vlast a náš národ. Ať se za nás přimlouvá v nebi sv. Václav, sv. Anežka a všichni svatí patronové naší země!

Každý den ve 20:00

Vás zvu a vyzývám ke společné modlitbě růžence – duchovnímu společenství

 • za ukončení krize COVID–19
 • za všechny lékaře, zdravotníky, odborníky, dobrovolníky a všechny, kteří se o nakažené starají
 • za všechny nemocné a nákazou ohrožené
 • za odpovědnost a odbornost všech našich veřejných představitelů

VŠECHNY VÁS UJIŠŤUJI, ŽE SE ZA VÁS KAŽDÝ DEN UPŘÍMNĚ MODLÍM, VYPROŠUJI VÁM I VAŠIM BLÍZKÝM BOŽÍ OCHRANU A BOŽÍ POŽEHNÁNÍ.

o. Petr Kubant

P.S. Pamatujme v těchto listopadových dnech v modlitbě i návštěvou hřbitova na naše zemřelé.

Pořad bohoslužeb v Poděbradech 15. 11. – 22. 11. 2020

Z důvodů vládních opatření ohledně COVID-19 je pořad bohoslužeb omezen.

Neděle 15. 11. 33. neděle v mezidobí

 • 10:00 Poděbrady – za všechny živé i zemřelé farníky a celé naše společenství

Mše svatá je živě vysílána bez účasti lidu. Do 12:00 bude možnost k přijetí Eucharistie a zároveň možnost tiché adorace.

Středa 18. 11.

 • 18:00 Poděbrady – za duše v očistci

Mše svatá je živě vysílána bez účasti lidu. Do 19:30 bude možnost k přijetí Eucharistie a zároveň možnost tiché adorace.

Neděle 22.11. Slavnost Ježíše Krista Krále

 • 10:00 Poděbrady – za všechny živé i zemřelé farníky a celé naše společenství.

Mše svatá je vysílána živě bez účasti lidu.

Po mši bude zasvěcení Kristu Králi a svátostné požehnání. Do 12:00 bude možnost k přijetí Eucharistie a zároveň možnost tiché adorace.

ICLic. Mgr. Petr Kubant Autor článku: ICLic. Mgr. Petr Kubant

Probošt – duchovní správce farnosti
„Poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí“
(1 Jan 4,16)