Bohoslužby v tomto týdnu budou v celém poděbradském farním obvodu jako obvykle.
V neděli 20. 9. ve všech kostelích se koná sbírka na podporu církevních škol v naší diecézi.
Děkujeme za vaši štědrost!

Prosba

Prosíme hodné farníky, aby nám pomohli se sklizní zrajícího ovoce na zahradě – máte volnou ruku! Děkujeme.

Výuka náboženství ve školním roce 2020/2021

Prosíme rodiče, aby své děti na náboženství sami přihlásili do 13. 9. (týden) – a to buď kněžím ve farnosti – o. Petr a o. Josef nebo pí. Janě Kubínové.

Termíny výuky pro jednotlivé skupiny budou včas oznámeny.

Výuka začne od října. Děkujeme.

Nová opatření proti COVID19

ROUŠKY JSOU POVINNÉ NA KAŽDÉ MŠI SV. bez ohledu na počet účastníků!

DEZINFEKCE RUKOU – u vchodu do kostela

Svěcená voda se nepoužívá, pozdravení pokoje bezkontaktní.

Kdo nebude mít při mši sv. roušku, nemůže se mše sv. účastnit.

Dbejme na ukázněnost a vzájemnou ohleduplnost!

Chraňme zdraví své i ostatních! Děkujeme za pochopení.

ICLic. Mgr. Petr Kubant Autor článku: ICLic. Mgr. Petr Kubant

Probošt – duchovní správce farnosti
„Poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí“
(1 Jan 4,16)