Velké poděkování

Všem farníkům celého poděbradského obvodu (zvláště našim mladým) za přípravu této krásné slavnosti a to po všech stránkách.

Chci před Vámi všemi a dělám to moc rád, poděkovat panu starostovi města Poděbrad za jeho osobní účast na kněžském svěcení našeho novokněze P. Josefa v katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové,

na jeho primici ve Dvoře Králové nad Labem i za účast na této naší „domácí“ primiční slavnosti. Velmi si vážíme Vaší účasti, podpory a dobré spolupráce mezi městským úřadem a proboštstvím.

V tomto týdnu budou bohoslužby jako obvykle.

Týdenní rozpis je vyvěšen na nástěnkách a na webu farnosti.

Novokněžské požehnání…

…bude P. Josef v našich farnostech udělovat jednotlivě, podle vyvěšeného rozpisu na vývěskách a farním webu.

Pozvání

Po skončení této mše sv. všechny upřímně zveme na přátelské setkání na zahradu proboštství. Jak říká Pán Ježíš: „V tom domě zůstaňte, jezte a pijte, co vám dají“

Informace o příměstském táboře našich dětí naleznete na vývěskách a farním webu.

ICLic. Mgr. Petr Kubant Autor článku: ICLic. Mgr. Petr Kubant

Probošt – duchovní správce farnosti
„Poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí“
(1 Jan 4,16)