NENÍ ZAKÁZÁNO DRUHÝM ZATELEFONOVAT A POTĚŠIT JE.

NENÍ ZAKÁZÁNO NAPSAT DRUHÝM LIDEM MILÝ DOPIS NEBO E-MAIL A UDĚLAT JIM RADOST.

NENÍ ZAKÁZÁNO SE ZA DRUHÉ LIDI MODLIT.

NENÍ ZAKÁZÁNO SE NĚČEHO ZŘÍCI V DUCHU POKÁNÍ.

JE DOVOLENO ŽÍT STŘÍDMĚ A NEVYŽADOVAT POHODLÍ.

NENÍ DŮVOD STYDĚT SE ZA SKROMNÝ STYL ŽIVOTA.

JE PROJEVEM STATEČNOSTI NĚCO NEPŘÍJEMNÉHO VYDRŽET.

NENÍ NUTNÉ VŠECHNO KRITIZOVAT A STĚŽOVAT SI.

ICLic. Mgr. Petr Kubant Autor článku: ICLic. Mgr. Petr Kubant

Probošt – duchovní správce farnosti
„Poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí“
(1 Jan 4,16)