Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný, z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna – jako lékaře naší duše i našeho těla. Shlédni na nás – své děti – kteří se v této obtížné, zmatené a zděšené době v mnoha částech Evropy a světa k Tobě obracíme, hledáme sílu, spásu a úlevu.

Osvoboď nás od nemocí a strachu.

Uzdrav naše nemocné, posilni a potěš jejich rodiny.

Dej moudrost (a odbornost) našim vládcům.

Dej sílu a svou božskou odměnu lékařům, zdravotním sestrám

I dobrovolníkům, kteří léčí a pomáhají ohroženým a nakaženým. Prokaž svou lásku a milosrdenství a dej život věčný našim mrtvým.

Dej nám všem moudrost a ochotu k ohleduplnosti, abychom chránili sebe a všechny naše bližní.

Neopouštěj nás v této době zkoušky, ale vysvoboď nás ode všeho Zlého.

Prosíme o to skrze tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána, který s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje (vládne) po všechny věky věků. AMEN.

Panno Maria, naše nebeská Matko,

Uzdravení nemocných a Naděje naše, oroduj za nás!

Výzva všech našich biskupů

K modlitbě vyzývají:

Mons. Jan Graubner, arcibiskup-metropolita olomoucký – předseda ČBK. Mons.

Jan Vokál – biskup královéhradecký

Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický

Mons. Martin David, apoštolský adm. diecéze ostravsko-opavské.

PROSÍME VÁS O MODLITBU posvátného růžence za ukončení pandemie nemoci COVID-19. Modlitba růžence je mocným, a přitom snadno dostupným prostředkem, který je vždy k dispozici a tolikrát v těžkých historických nebezpečích se skvěle osvědčil!

Využívejme tuto drahocennou katolickou modlitbu zvláště v situaci omezených možností účastnit se bohoslužeb.

Sjednotit se v této modlitbě můžeme každý večer ve 20.00 – sami nebo při společné modlitbě v našich rodinách!

Dobrý Bůh ať vás i vaše blízké a naše obce a města ochraňuje ode všeho zlého a stále ať vás provází svým otcovským požehnáním!

ICLic. Mgr. Petr Kubant Autor článku: ICLic. Mgr. Petr Kubant

Probošt – duchovní správce farnosti
„Poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí“
(1 Jan 4,16)