Milí farníci a poděbradští spoluobčané,

nikdy jsme nebyli při slavení Vánoc tak omezováni, jako letos. Nikdo z nás ještě nezažil to, co prožíváme. Letošní Vánoce jsou tedy jiné. Dalo by se říci, že jsou originální a jedinečné.

Opatřeními proti COVID-19 jsou letošní Vánoce poněkud zbaveny vnějšího pozlátka, masky konzumu, která každoročně úspěšně zakrývá podstatu svátků Božího narození. Máme tedy letos jedinečnou příležitost, objevit skutečnou podstatu těchto svátků!

Možná bude méně dárků. O to víc buďme jeden pro druhého darem. Boží láska se v betlémském Dítěti narodila na tento svět. Podobně i naše láska ať se na světě rodí konkrétními činy ve prospěch druhých. Láska je vynalézavá, je kreativní, když chce projevit pozornost nebo pomáhat.

Ježíš, Boží Syn v jesličkách je blízko každému z nás! Vezměme si z toho příklad, buďme i my blízko svým bližním a všem, které máme rádi. Využijme všechny nám dostupné prostředky včetně moderních komunikací a sociálních sítí. Je-li možnost fyzického setkávání omezena, nesmí to platit o blízkosti duchovní.

Přeji Vám i všem Vašim drahým krásné a šťastné svátky vánoční! Radost v srdci, statečnost a trpělivost ať Vás provází v celém nastávajícím novém roce 2021.

S úctou Vás všechny provázím svou modlitbou a kněžským požehnáním!

ICLic.Mgr.Petr Kubant, probošt

ICLic. Mgr. Petr Kubant Autor článku: ICLic. Mgr. Petr Kubant

Probošt – duchovní správce farnosti
„Poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí“
(1 Jan 4,16)