Srdečně Vás zveme na postní duchovní obnovu s P. Eliasem Vellou na téma „Zaradoval jsem se, když mi řekli, do domu Hospodinova půjdeme.“
Víkendová duchovní obnova se uskuteční v termínu 21. – 23. února 2020 v Kutné Hoře.

P. Elias Vella OFM Conv. je katolický kněz, exorcista z Malty. Narodil se 28.února 1941 na Maltě. Na kněze byl vysvěcen v roce 1964. V letech 1980 – 1986 byl provinciálním představeným františkánů minoritů na Maltě a od roku 1993 působí v diecézi jako hlavní exorcista a prezident diecézní komise pro okultismus a satanismus. Je žádaným kazatelem na duchovních cvičeních, seminářích a konferencích po celém světě. Je také autorem mnoha knih, které byly vydané v maltštině, angličtině, italštině, portugalštině, slovenštině a také v češtině.

PROGRAM duchovní obnovy:

Pátek 21. 2.

17:00 bohoslužba – kostel sv. Jakuba v Kutné Hoře (účast možná bez rezervace)
18:30 – 19:30 přednáška (P. Elias Vella) – arciděkanství Kutná Hora (kapacita sálu je již obsazena)

Sobota 22. 2.

8:00 registrace účastníků – Divadlo J. K. Tyla Kutná Hora
9:00 zahájení programu
9:10 – 10:00 přednáška (P. E. Vella)
10:30 – 11:30 přednáška (P. E. Vella)
11:30 – 14:30 přestávka na oběd
14:30 – 15:30 přednáška (V. Čáp)
16:00 – 17:00 přednáška (P. E. Vella)
18:00 bohoslužba – kostel sv. Jakuba v Kutné Hoře
19:00 – 23:00 adorace

Neděle 23. 2.

9:30 bohoslužba s promluvou P. Elias Velly – katedrála Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele Sedlec

Účast na hlavním sobotním programu je možné rezervovat na www.rezervace.sedlec.info až do 19. února 2020 nebo e-mailem na adrese cinerova@sedlec.info

 

ICLic. Mgr. Petr Kubant Autor článku: ICLic. Mgr. Petr Kubant

Probošt – duchovní správce farnosti
„Poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí“
(1 Jan 4,16)