Bohoslužby v poděbradském obvodu

8. 3. NEDĚLE

08:00 Libice n. C. – mše sv.
08:00 Vrbice – Bohoslužba není
14:00 Opočnice – pobožnost křížové cesty
14:00 Pátek – mše sv.

11. 3. STŘEDA

16:00 Libice – mše sv. (v Diakonii)

12. 3. ČTVRTEK

15:30 Vrbice – mše sv.

14. 3. SOBOTA

9:30 LUXOR – mše sv.

15. 3. NEDĚLE

08:00 Libice n. C. – Bohoslužba není
08000 Vrbice – mše sv.
14:00 Opočnice – pobožnost křížové cesty
14:00 Kostelní Lhota – mše sv.

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY SE NEKONAJÍ VE FARNOSTECH:
Kostelní Lhota, Kovanice, Žehuň

ICLic. Mgr. Petr Kubant Autor článku: ICLic. Mgr. Petr Kubant

Probošt – duchovní správce farnosti
„Poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí“
(1 Jan 4,16)