8. 3. 2. NEDĚLE POSTNÍ

10:00 za všechny živé i zemřelé farníky a celé naše farní společenství
14:00 PÁTEK – mše sv.
18:00 postní modlitební setkání

9.3. PONDĚLÍ

18:00 mše sv. není

10. 3. ÚTERÝ

18:00 na dobrý úmysl*

11. 3. STŘEDA

18:00 za živé i zemřelé členy rodiny a za Boží požehnání

12. 3. ČTVRTEK

18:00 za manžela, sestru a vnuka

13. 3. PÁTEK

18:00 za Věru Koliskovou a vnuka

14. 3. SOBOTA

09:30 LUXOR – mše sv.
18:00 za Jaroslavu a Zdeňku Beranovy

15. 3. 3. NEDĚLE POSTNÍ

10:00 za všechny živé i zemřelé farníky a celé naše farní společenství
14:00 KOSTELNÍ LHOTA – mše sv.
18:00 postní modlitební setkání

ICLic. Mgr. Petr Kubant Autor článku: ICLic. Mgr. Petr Kubant

Probošt – duchovní správce farnosti
„Poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí“
(1 Jan 4,16)