Pokřtěnému člověku vtiskuje „pečeť Ducha Svatého“. Duch Svatý nám pomáhá k poctivějšímu křesťanskému životu a  uschopňuje nás k práci, odpovědnosti a službě v Církvi a pro Církev.

Svátost biřmování uděluje biskup – jakožto nástupce apoštolů. Rádi ho pozveme do naší poděbradské farnosti.

Kdo je pokřtěný a praktikující křesťan a dosud tuto svátost nepřijal ať se přihlásí duchovnímu správci – nebo vzadu v kostele na listinu – do konce září.

Před udělováním této svátosti proběhne společná příprava. Věřím, že při ní vytvoříme pěkné společenství.

Doporučený věk pro přijetí svátosti je po ukončení základní školy 15+ (až do smrti)

K přípravě v Poděbradech se mohou přihlásit zájemci i z jiných farností.

Na všechny budoucí biřmovance se těšíme

ICLic. Mgr. Petr Kubant Autor článku: ICLic. Mgr. Petr Kubant

Probošt – duchovní správce farnosti
„Poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí“
(1 Jan 4,16)