Ústně sděleno na konci mše 16. 2. 2020. POZOR! Změněný pořad bohoslužeb z důvodu dovolené

16. 2. – 6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

10:00 za všechny živé i zemřelé farníky a celé naše farní společenství

17. 2. PONDĚLÍ

18:00 mše sv. není

18. 2. ÚTERÝ

18:00 mše sv. není

19. 2. STŘEDA

18:00 Bohoslužba slova

20. 2. ČTVRTEK

18:00 Bohoslužba slova

21. 2. PÁTEK

18:00 Bohoslužba slova

22. 2. SOBOTA Svátek Stolce sv. Petra

18:00 mše sv. není

23. 2. – 7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

10:00 za všechny živé i zemřelé farníky a celé naše farní společenství

24. 2. PONDĚLÍ

18:00 mše sv. není

25. 2. ÚTERÝ

18:00 mše sv. není

26. 2. POPELEČNÍ STŘEDA – den přísného postu

18:00 za dobré a užitečné prožití postní doby

27. 2. ČTVRTEK

18:00 za Marii Češkovou roz. Dlouhou a její potomky

28. 2. PÁTEK

18.00 za Vladimíra Tylše

29. 2. SOBOTA

18.00 za rodinu Kolouchovu a Hamalčíkovu

1. 3. – 1. NEDĚLE POSTNÍ

10.00 za všechny živé i zemřelé farníky a celé naše farní společenství

ICLic. Mgr. Petr Kubant About ICLic. Mgr. Petr Kubant

Probošt – duchovní správce farnosti
“A my jsme poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí”
(1 Jan 4,16)